YMC Mechanical Fresh (B)

Results

46 - 8
Freshman League

YMC Mechanical Fresh (B) vs. Middleton Freshman

Field: Middleton
6 - 44
Freshman League

ICCU Freshman (N) vs. YMC Mechanical Fresh (B)

Field: Boise - Field 14
40 - 0
Freshman League

YMC Mechanical Fresh (B) vs. Horseshoe Bend

Field: Nampa - Field 4
42 - 6
Freshman League

McU Sports (B) vs. YMC Mechanical Fresh (B)

Field: Boise - Field 14
16 - 6
Freshman League

YMC Mechanical Fresh (B) vs. Rocky Mountain Mech (E)

Field: Emmett
40 - 0
Freshman League

YMC Mechanical Fresh (B) vs. Peterson Toyota Fresh (B)

Field: Boise - Field 14
0 - 64
Freshman League

Machine West (MH) vs. YMC Mechanical Fresh (B)

Field: Boise - Field 14
32 - 0
Rookie League

YMC Mechanical (R) vs. Rocky Mountain Electric

Field: Emmett High School
22 - 0
Rookie League

YMC Mechanical (R) vs. JBS Auctions

Field: Homedale High School
30 - 0
Rookie League

YMC Mechanical (R) vs. Machine West

Field: Mountain Home - Field 3
12 - 14
Rookie League

YMC Mechanical (R) vs. McU Sports

Field: Boise - Field 10
14 - 36
Rookie League

Boise Mattress vs. YMC Mechanical (R)

Field: Boise - Field 10
12 - 18
Rookie League

YMC Mechanical (R) vs. Super C

Field: Kuna - Field 2
0 - 34
Rookie League

Franz Bakery vs. YMC Mechanical (R)

Field: Boise - Field 10